Polityka prywatności

Polityka prywatności

  1. Administratorem danych osobowych jest Top Design Studio Sp. z o.o., ul. Krakowska 330, 35-213 Rzeszów, NIP: 5170362584, REGON: 180966651.
  2. Dane osobowe gromadzone są i wykorzystywane tylko i wyłącznie w celach kontaktowych, niezbędnych do realizacji zamówienia i wykonania usługi, na podstawie zgody Klienta.
  3. Formularz kontaktowy obejmuje takie dane jak: imię i nazwisko Klinenta, adres e-mail oraz numer telefonu. Dane te są niezbędne do rozpoczęcia świadczenia usług oferowanych przez Top Design Studio.
  4. Pamiętaj, że posiadasz pełne prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Możesz także wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych oraz stale lub czasowo wstrzymać ich przetwarzanie. W tym celu skontaktuj się z nami poprzez adres e-mail: biuro@topdesign.pl lub formularz kontaktowy zamieszczony na stronie www.topdesignstudio.pl
  5. Oświadczamy, że zasady przetwarzania danych osobowych Klientów są zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO)oraz że stosujemy środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Klientów przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.
  6. Dane osobowe Użytkowników strony nie są udostępniane stronom trzecim, za wyjątkiem sytuacji gdy udostępnienie takie wynika z obowiązujących przepisów prawa obligujących Administratora danych osobowych do przekazania ich uprawnionym podmiotom.
Awwwards